April 11, 2010

FIRASAT TELINGA BERDENGUNG

TELINGA SEBELAH KANAN

Antara pada jam 06-07 pagi
bermakna akan mendapat kabar buruk.

antara jam 07 - 08 pagi
bermakna akan difitnahkan orang yang menjadikan guncingan orang.

antara jam 08 - 09 pagi
bermakna akan merancang utk berjalan jauh, samaada bersendiriran atau bersama orang lain.

antara jam 09 - 10 pagi
bermakna akan ada berita yang kurang menyenangkan tentang keluarga.

antara jam 10 - 11 pagi
bermakna akan ada penghalang dari rencana perjalanan anda sebaiknya ditunda atau dibatalkan dulu.

antara jam 11 – 12tgh
bermakna akan ada khabar yang kurang menyenangkan yang datangnya bersamaan dengan surat yang akan diterima dalam waktu dekat.

antara jam 12.00 tgh – 1.00petang
bermakna akan ada saudara jauh yang datang dengan membawa cerita lama.

antara jam 1.00 – 2.00petang
bermakna akan ada ajakan maka-makan.

antara jam 2.00 – 3.00petang
bermakna akan ada sesuatu yang membahayakan anda dalam waktu dekat.

antara jam 3.00 – 4.00petang
bermakna akan ada berita dari keluarga yang entah itu yang menyenangkan atau menyedihkan.

antara jam 4.00 – 5.00petang
bermakna akan ada perjalanan jauh yang akan anda lakukan dalam waktu dekat.

antara jam 5.00 – 6.00petang
bermakna anda sedang menjadi perbualan banyak orang.

antara jam 6.00 – 7.00petang
bermakna akan ada sesuatu yang berharga pergi meninggalkan anda.

antara jam 7.00 – 8.00malam
bermakna akan mendapat berita buruk dari kalangan sendiri.

antara jam 8.00 – 9.00malam
bermakna akan ada keberuntungan yang besar untuk anda.

antara jam 9.00 – 10.00malam
bermakna akan ada yang mengancam anda.

antara jam 10.00 – 11.00malam
bermakna akan ada berita yang baik datang kepada anda.

antara jam 11.00 – 12.00tgm
bermakna akan ada seseorang yang jatuh cinta.

antara jam 12.00tgm – 01.00pagi
bermakna akan ada sesuatu wejangan yang diberikan oleh orang tua.

antara jam 01.00 – 02.00 pagi
bermakna akan ada perselisihan antara kerabat sendiri.

antara jam 02.00 – 03.00 pagi
bermakna segala perjalanan yang ada kerjakan akan selamat sampai tujuan.

antara jam 03.00 – 04.00 pagi
bermakna akan ada yang sesuatu yang hilang yang anda nilai sangat berharga.

antara jam 04.00- 05.00 pagi
bermakna akan ada sesuatu yang merugikan anda jika anda seorang pekerja anda akan diberi peringatan dari pimpinan.

antara jam 05.00- 06.00 pagi
bermakna akan ada orang yang akan mencelakakan anda.


TELINGA SEBELAH KIRI

Antara jam 06.00 –07.00 pagi
bermakna akan ada tamu yang menguntungkan dalam waktu dekat.

antara jam 07.00 –08.00 pagi
bermakna akan melakukan perjalan jauh dalam waktu dekat.

antara jam 08.00-09.00 pagi
bermakna akan kedatangan keluarga dekat.

antara jam 10.00-11.00 pagi
bermakna akan selamat dalam perjalanan yang akan datang.

antara jam 11.00-12.00 tgh
bermakna akan kedatangan keluarga dari seberang lautan.

antara jam 12.00 tgh -1.00 tgh
bermakna akan terserang penyakit dalam waktu dekat.

antara jam 2.00 –3.00petang
bermakna akan kedatangan tamu.

antara jam 3.00 – 4.00petang
bermakna akan bepergian jauh baik beurusan usaha atau urusan kerja, sendiri atau bersama-sama.

antara jam 5.00 – 6.00petang
bermakna dalam waktu dekat akan mendapat keuntungan besar bagi usaha dagang yang dirintis dan dalam waktu dekat akan naik pangkat bagi pekerjaan.

antara jam 7.00 – 8.00 malam
bermakna akan menerima pernyataan cinta dari seseorang dalam waktu dekat ini.

antara jam 9.00 – 10.00 malam
bermakna akan menerima undangan perkawinan dari teman dekat.

antara jam 10.00 – 11.00malam
bermakna akan kedatangan pencuri.

antara jam 11.00 – 12.00 malam
bermakna akan menghadapi penghalang dalam mengurus perkara yang sedang dihadapi.

antara jam 12.00tgm – 01.00pagi
bermakna semua cita-cita akan yang direncanakan akan segera tercapai
antara jam 01.00 – 02.00pag.

bermakna akan menerima khabar yang sangat menyenangkan.

antara jam 02.00 – 03.00pagi
bermakna akan ada perseteruan dalam keluarga.

antara jam 04.00 – 05.00pagi
bermakna and akan mendapat usaha pekerjaan baru.

antara jam 05.00 – 06.00pagi
bermakna akan ada musyawarah dan mufakat dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh anda sebagai jalan keluarnya.

Salam Sepanjang Abad.

No comments:

Post a Comment